Logistikken i byggeriet

Når man bygger i hjertet af København, er der pludselig udfordringer forbundet med at få hentet skraldet.

De logistiske udfordringer spiller en helt central og væsentlig rolle, når man bygger i København. Det gælder stort set alle byggeprojekter, uanset størrelse. Det er typisk et spørgsmål om plads, fremkommelighed og hensyn til naboerne der spiller en rolle. Det er nogle af de faktorer der spiller en rolle i vores planlægning og udførelse af arbejdet. Hør Peter fortælle mere om vores arbejde på Vestergade.

Mathias Møller Mortensen
11/04/2019

De udfordringer mødte vi igen, da arbejdet på Vestergade skulle sættes i gang. For hvordan griber man et projekt an, når byggepladsen ligger i en af de mest trafikkerede bydele i København. København er en levende og travl by med et mix af tung og let trafik. I indre by er cyklisterne og turisterne et særligt trafikalt emne som skal medtænkes i den planlæggende fase. Her handler det om at forstå byens trafikale bølger i løbet af dagen. I de tidlige morgentimer kommer skraldevognene, lidt senere kommer cyklisterne med folk der skal på arbejde. Lidt op af dagen er det så turisterne der begynder at fylde gadebilledet. Ind imellem disse trafikale ryk skal vores logistik tilpasses.

Arbejdet på Vestergade bød på en flytteplads på gaden. Den er relativ velkendt i København, hvor man ser skurvogne stablet ovenpå hinanden for at gøre plads til mandsskabsskure, pausefaciliteter, omklædning og byggeledelse. I de gamle københavnske gader er der sjældent særlig langt fra den ene side til den modsatte, og det indsnævrer hele byggepladsens omfang betydeligt. Samtidigt skaber det trafikale afspærringer, når store lastvogne skal forbi.

Af- og pålæsning på pladsen

Byggepladsen blev indrettet med en p-plads til større lastvogne, hvor disse kunne bakke ind og være skærmet af for cyklister og gående trafik. På pladsen blev alle af- og pålæsninger assisteret af pladsfolk til at guide trafikken væk. Undervejs i byggeriet blev det, at adskille byggepladsen fra trafikken, et genenmgående tema. Dels handlede det om at undgå ulykker, og dels handlede det om at give håndværkerne et afgrænset område hvor de vidste, at det kun var dem der bevægede sig rundt. Undervejs i byggeriet opstod der dog pladsmangel, og løsningen blev derfor at flytte affaldet op på taget af skurvognene. Det betød at skraldet efterfølgende skulle hentes med kran, men det frigjorde den nødvendige plads.

Kommunikation i byggeriet

Projektet er omgivet af private ejendomme, restauranter og butikker. Forud for byggeriets start blev der fastlagt en plan med bygherre omkring behovet for kommunikation, og hvor ofte der skulle gives information. I denne plan blev der udarbejdet en skabelon for nyhedsbrevet og varslingsbrevet. Der blev indsamlet informationer fra omkring 50 virksomheder, beboere, naboer og andre parter, som kunne blive berørt af projektet. Her blev de kontaktet med et tilbud om at modtage nyhedsbreve og varslingsbreve, hvori de ville blive opdateret omkring projekts fremskridt. Det var vigtigt for os at pointere, at indholdet kun ville bestå af relevant information omkring projektet. Skulle der snige sig reklameindhold med ind, så kunne vi risikere, at folk ville blive trætte af at læse dem og ikke holde sig opdateret.

Ved byggeriets opstart blev der sendt et brev ud til alle parter, med oplysninger omkring længden og omfanget af det kommende byggeri. Det sidste halvandet år er der med succes blevet udsendt et månedligt nyhedsbrev og et særskilt varslingsbrev til alle parter, der ønskede at modtage informationerne.

Byggeri larmer. Desværre. Tunge køretøjer, kraner og støj er en nødvendighed for at kunne gennemføre et byggeprojekt og det betyder selvsagt, at der ville opstå udfordringer. Allerede fra byggeriets start vidste vi, at dette heller ikke ville kunne undgås på Vestergade. Vi skulle derfor finde en proaktiv løsning for, hvordan vi kunne være til mindst mulig gene for omgivelserne. Vores nyhedsbreve har gjort, at vi igennem projektet kunne varsle om kommende opgaver, som ville kunne have indflydelse på beboers hverdag. Det har ikke mindsket hverken støj eller trafikale forstyrrelser, men det har givet naboerne mulighed for at have vished om disse forstyrrelser.

Vi satte os ned med vores projektleder Peter Hapiach for at få sat hans ord på, hvordan det er at styre en byggeplads, heriblandt beboerhåndteringen, i en af de travleste bydele af København.

”Altså vi har jo lavet nogle fantastiske nyhedsbreve og sendt rundt til beboerne, og det virker som om, at det spiller, altså når de ved, hvad det næste skridt kommer til at være i byggeprocessen. Vi har kørt byggesagen i lang tid, og der har endnu ikke været henvendelser fra beboere, hvilket indikerer, at det har været med til fjerne uvisheden omkring byggeriet og holdt alle parter tilfredse.”

Hvad leder du efter?

Brug søgefunktionen nedenfor.